Inkas

VUB od 20.02. od 1,49% p.a. (1,49% v čistom)

Úrokové sadzby platné počas kampane rovnaké sadzby pre štandardných a prémiových klientov pre všetky typy hypoték iba dva typy sadzieb pre každú fixáciu – štandardné a s príspevkom čisté refinancovanie bez LTV prirážok ostatné typy (konsolidácia/účelová/bezúčelová) prirážka 0,5% až nad 90% LTV, možné individ. riešenie výnimky z ÚS developerské projekty (financované/nefinancované) zľava 0,2% z LTV prirážky nad 90% LTV, možné individ. riešenie výnimky z ÚS pre refinančné hypotéky jednotné sadzby bez ohľadu na rating klienta (s výnimkou najhoršieho ratingu)

SLSP nové podmienky pre 100% financovanie

Financovanie 100% z hodnoty zabezpečenia je určené predovšetkým pre klientov s dobrým ratingom, ktorí nadobúdajú svoje „prvé bývanie“ a nemajú ešte poskytnutý žiadny úver na bývanie. Klientom, ktorí sa „sťahujú z menšieho do väčšieho“ bude SLSP taktiež vychádzať v ústrety, k čomu nám napomôžu aj bližšie informácie o klientovej situácii (napr. prečo klient mení bývanie, rodinná situácia, výmera oboch nehnuteľností a pod.).

100% financovanie v novom roku 2016

Aktuálny limit NBS pri poskytovaní úverov na bývanie s LTV nad 90 % je maximálne 20 % z celkového objemu poskytnutých nových úverov. Od 1.4.2016 bude každá banka môcť poskytnúť už len 15 % úverov s LTV nad 90 %. Zostáva už len niečo menej ako 3 mesiace a vyššie financovanie (90 % LTV a viac) dostane už len každý 6.-7. klient.

UniCredit Bank od 1,79% p.a.

Nové vyhlásené úrokové sadzby od 01.12.2015 platné pre hypoúvery od 35.000 Eur: – fixáciou na 3 roky 1,49% p.a. bez xsellu 1,79% p.a. – fixáciou na 5 rokov 1,69% p.a. bez xsellu 1,99% p.a. od 1.1.2016 Banka neprepláca náklady na znalecký posud

VÚB prepláca náklady na kataster

VÚB na podporu predaja refinančných flexihypoték pre klientov pripravila benefit vo forme preplatenia nákladu za podanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR (štandarné konanie na katastri). Uvedený benefit si je možné uplatniť, ak ide o flexihypotéku, ktorá sa riadi Zákonom o spotrebiteľských úveroch: – Flexihypotéka na refinancovanie (podľa typu vyplácaného úveru) – Flexihypotéka bezúčelová splatná do 10 rokov (vrátane)

ČSOB od 1,90% p.a.

Od 5.12.2015 hypotéky ČSOB ešte atraktívnejšie. Do konca roka poskytujeme hypotekárne úvery ČSOB bez poplatku, ale v rámci zjednodušovania procesov hypotekárnych úverov pristupujeme k transparentnejšiemu a výhodnejšiemu stanoveniu úrokových sadzieb pre všetkých klientov.