Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2013

 

Sadzba dane pre fyzické osoby:

– 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane
– 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima

Teda: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2013, je 194,58 eura. Hranica 176,8-násobku je tak pre rok 2013 suma 34401,74 eura (ročne, v prepočte na mesiac je to 2866,81 eura). Sadzbou 25% sa tak za rok 2013 zdaní tá časť základu dane daňovníka, ktorá presiahne sumu 34401,74 eura.

 

Sadzba pre právnické osoby:

23% zo základu dane, zníženého o daňovú stratu.

Daňová strata je rozdiel medzi príjmami a výdavkami – záporný rozdiel. Teda stav, keď daňové náklady (výdavky) sú vyššie než daňové výnosy (príjmy). Teda keď je podnikateľ v mínuse.

 

Paušálne výdavky pre SZČO, živnostníci:

– obmedzia sa na maximálnu výšku 5 040 eur ročne (420 eur mesačne)
– ruší sa možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností

 

Zdroj: etrend, blog Jozef Mihál

 

This entry was posted in Poradenstvo pre firmy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply